Foreningsbaseret internet

Bor du i Rønde, Thorsager, Feldballe, Tåstrup, Tirstrup, Trustrup eller ethvert sted i området omkring disse byer, så kontakt os - Vi kan sikkert tilbyde dig en god internetforbindelse.

17. marts, mailserver problem løst , se dog driftsinformation

16. marts 2019 Problem med mailserver

Gælder mail der ender med   .net  f.eks.trustrups.net

Tjek   www.grenaas.net

fane netstatus

ellers skriv til 61655019

VH Teknikken

13. marts , se driftsinformation 

12. marts 2019

Der er kommet 2 forslag til dagsordenens punkt 5 på generalforsamlingen:

A) Fra Knud Erik Hansen:

Efter at Jess Per og Stig er stoppet som frivillig arbejdskraft.

Diskussion af hvordan vi kan udtrykke vores tak til Jess Per og Stig, og påskynde deres store frivillige arbejde siden foreningens start. Måske med en hædersgave? Det er deres fortjeneste sammen med Ole, at nettet er bygget op og har fungeret, samtidig med at der er opbygget et økonomisk fundament, der har muliggjort de professionaliserede ændringer, der er sket.

B) Fra bestyrelsen:

Bestyrelsens evaluering af strategi for Egnsnettet 2018-2023

 

11. marts 2019 Brugere på Feldballe sender se driftsinformation

 16. februar 2019  Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 19.3. kl. 19:00 i Caféen på Kulturhotellet, Hovedgaden 10, Rønde. Dagsorden ifølge vedtægterne.( Se i menuen " Info om os")

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges her på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

 

 

Ang. glemt password til mail, gælder ( @djursnet.dk  @roendesnet.dk  @egnsnet.dk )

send en SMS til 30 82 90 03

med navn og mailadresse, så sender jeg en ny kode.

Henning